Výhody používania Multifunkčnej lavice Super Magic

Multifunkčná lavica Super Magic je inovatívna posilňovacia lavicas mimoraidnymi vlastnosťami, vďaka ktorým dôkladne precvičí všetky Vaše svaly. Viac o výhodách tejto špeciálnej lavice si môžete prečítať v tomto článku.

Hlavné výhody lavice Super Magic

Z môjho pohľadu má multifunkčná lavica Super Magic tri dôležité výhody:

  • polohovateľné ramená lavice
  • “princíp kladky“, keďže vykonávaný pohyb nie je jasne preddefinovaný
  • a konštantný odpor v celom rozsahu vykonávaného pohybu.

Vďaka polohovateľným ramenám je možné vykonávaný pohyb začínať z piatich rôznych polôh.

Princíp kladky umožňuje ťahať alebo tlačiť rukoväť vo všetkých troch rovinách, čo zabezpečuje jedinečnosť pohybov.

Konštantný odpor znamená, že ak sedíte na lavici a potiahnete rukoväť ktorýmkoľvek smerom, odpor, ktorý pri tom budete prekonávať, bude rovnaký na začiatku pohybu ako na jeho konci.

Tieto benefity sú oceniteľné aj z fyzioterapeutického hľadiska.

Využívaním výhod, ktoré ponúka multifunkčná lavica Super Magic, prispievate k prevencii vzniku nových, pripadne prehĺbeniu už vzniknutých svalových dysbalancií teda k svalovej nerovnováhe.

Svalovú nerovnováhu si môžeme v jednoduchosti predstaviť aj tak, že prirovnáme ľudské telo ku kolesu z bicykla a svaly k výpletu v tomto kolese. Ak bude čo i len jedna ihlica v kolese nesprávne našponovaná celé koleso sa zdeformuje. Ľudské telo funguje zložitejšie, podobne ako pavučina.

Pri nedostatočnej starostlivosti o pohybový systém dochádza veľmi rýchlo k poruche svalovej rovnováhy, teda k svalovej nerovnováhe. Treba mať na zreteli, že svaly, či už pri cvičení alebo v bežnom živote nepracujú izolovane (teda samostatne) ale vždy v tzv. svalových súhrach - teda v spolupráci.

Čo je to svalová súhra a čo to pre vás znamená?

Inak povedané, ak napneme ktorýkoľvek sval na tele, tak pomocou pákových mechanizmov kostí a väzív, elastických vlastností svalov, šliach a fascií ktoré sval obaľujú sa zmení napätie niekde inde na tele. To platí v prípade napnutia jedného svalu. Predstavte si, že budete cvičiť dlhodobo, jednostranne a ešte k tomu s nejakým odporom lebo chcete mať výsledky. Z toho vyplýva, že rovnako dôležité je nielen svaly posilňovať ale ich aj naťahovať.

Svalová nerovnováha sa môže dostať do takého stupňa, kedy u zdravého jedinca sa z funkčného hľadiska môže stať limitujúcim faktorom pre dosiahnutie najlepších športových výkonov. Pretrvávajúca svalová nerovnováha vytvára určité syndrómy, charakterizované zoskupením skrátených a oslabených svalov, poruchami pohybových stereotypov.

Práve pre tieto dôvody považujem cvičenia na Multifunkčnej lavici Super Magic za prospešné pre telesný rozvoj za predpokladu ich vykonávania správnou technikou.

UPOZORNENIE Odpovede odborníkov sú reakciou na konkrétnu otázku a nie sú vhodné na všeobecné použitie. Nepredstavujú lekárske ani inak odborné stanovisko a nie sú náhradou Vašej návštevy kvalifikovaného lekára alebo špecialistu. Keďže každý človek je iný, odporúčame Vám konzultovať použitie jednotlivých produktov a cvičení s Vašim lekárom. Majte na pamäti, že niektoré lekárske informácie môžu byť zastaralé vzhľadom na neustály vývoj, výskum a napredovanie v oblasti medicíny.